Trong sự phát triển kinh doanh, mờ rộng quy mô của công ty, doanh nghiệp đều cần thực hiện thành lập những chi nhánh của công ty và doanh nghiệp để mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, công ty. Do vậy, khi thực hiện giải thể chi nhánh thì qoanh nghiệp hoặc công ty cũng cần phải thực hiện theo những quy định về thủ tục giải thể chi nhánh doanh nghiệp. Dưới đây là những hướng dẫn về thủ tục giải thể chi nhánh cho doanh nghiệp để quá trình giải thể diễn ra nhanh chóng.

Chi nhánh công ty hay doanh nghiệp trực thuộc các công ty và doanh nghiệp để thực hiện những hoạt dộng của công ty hay doanh nghiệp, chi nhanh có thể chỉ thực hiện một phần của kinh doanh hoặc thực hiện toàn bộ hoạt động của công ty, doanh nghiệp cũng như đại diện pháp luật cho công ty, thực hiện các công tác quản lý cho công ty.

Lựa chọn giải thể chi nhánh của công ty hay doanh nghiệp cần thực hiện đúng theo thủ tục và những quy định của cơ quan quản lý về giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

huong-dan-thu-tuc-giai-the-chi-nhanh-cho-cong-ty-doanh-nghiep

– Thủ tục giải thể chi nhánh cho doanh nghiệp
Thực hiện đăng thông báo giải thể chi nhánh
Đăng ký dừng hoạt động của chi nhánh của doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền
Thực hiện hoàn thiện sổ sách và quyết toán thuế với Chi Cục thuế tại đại phương có trụ sở của chi nhánh, xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của chi nhánh công ty, khóa mã số thuế cho chi nhánh của công ty, doanh nghiệp
Hoàn thanh những khoản nợ của chi nhánh doanh nghiệp: khoản nợ ngân hàng, nợ lương nhân viên, nợ tiền bảo hiểm xã hội
Thực hiện trả dấu của chi nhanh cho Cơ quan Công an, hủy con dấu và xin xác nhận hủy dấu
Thực hiện thanh lý tải sàn của chi nhánh (nếu có)
Thực hiện nộp lệ phí tại những cơ quan nhà nước khi muốn đóng hay hủy kinh doanh.
Thực hiện đầy đủ những thử tục tương tự như thủ tục giải thể doanh nghiệp (http://luatthongnhat.com/giai-the-co...nh-nghiep.html), giải thể công ty để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Sở Kế hoạch và đầu tư giải quyết và thông qua quyết định giải thể của chi nhánh doanh nghiệp hoặc công ty

– Hồ sơ giải thể chi nhánh
Đăng báo về việc giải thể chi nhánh công ty hoặc doanh nghiệp trong 3 số báo liên tiếp
Quyết định của doanh nghiệp về giải thể chi nhanh hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội

Thủ tục giải thể đăng ký kinh doanh:

- Công ty bạn phải đăng 3 số báo liên tiếp về việc giải thể chi nhánh công ty.

- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giải thể công ty.

- Quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

- Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.

- Danh sách chủ nợ và người lao động.

* Hồ sơ trả con dấu:

- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giải thể chi nhánh công ty.

- Quyết định, thông báo họp, và biên bản của hội đồng thành viên.

- Công văn trả con dấu của chi nhánh bị giải thể.

>>>Dịch vụ : Thành lập công ty Cổ Phần

* Thời gian thực hiện:

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư phải thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh công ty.

Việc giải thể chi nhánh công ty phải thực hiên những thủ tục rắc rối, vì thế nếu thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới pháp luật.
Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh;
Con dấu công ty, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, dang ky nhan hieu Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;
Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.
Với những hướng dẫn thủ tục giải thể chi nhánh nhanh gọn chính xác về việc giải quyết thực hiện những bước giải thể cho chi nhánh được nhanh chóng và thành công, tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp khó khăn trong việc giải thể những chi nhánh của công ty. Do vật, doanh nghiệp có thể tìm đến những dịch vụ giải thể doanh nghiệp, dịch vụ giải thể công ty để tư vấn, giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện hiện những thủ tục pháp lý từ đó có thể giải thể nhanh chóng và thành công, đồng thời hạn chế những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình giải thể.
http://luatthongnhat.com/giai-the-co...nh-nghiep.html