Van điện từ 2W040-10

Mã số:2W040-10


Chi tiết sản phẩm
Van điện từ KAILING 2W040-10: 2 cửa 2 vị trí.

Van điện từ 2W040-10 kích thước cổng 17mm

Áp suất max: 1 MPa.

Lưu chất: khí, dầu, nước.

Nhiệt độ: -5 ~ 80℃ NBR ; VITON -5~150℃.

=> Các loại van điện từ thông dụng
VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230E-08

Mã số:4V230E-08
VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230P-08

Mã số:4V230P-08
VAN ĐIỆN TỪ AIRTAC 4V230C-08

Mã số:4V230C-08