Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, công nghiệp sinh sản dầu ăn ngày càng phát triển. Tuy nhiên, việc sinh sản này đã kéo theo nguồn nước thải lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Do đó cần có biện pháp xử lý hiệu quả.

1: Nguồn gốc nước thải dầu ăn

Nước thải dầu ăn được sinh ra trong quá trình sản xuất dầu, đẵn từ các công đoạn rửa, giải nhiệt, vệ sinh thiết bị và nhà xưởng. Các quá trình sinh sản này thải ra một lượng lớn các chất hữu cơ, chất rắn, dầu mỡ vào nước thải.

Nguồn nước thải này được tập trung vào các bể xử lý.

2: Thành phần cốt của nước thải dầu ăn

Nguồn nước thải dầu ăn nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Nguồn nước thải này chứa các chất hữu cơ, dầu mỡ, chất cặn bẩn lơ lửng trong nước từ các quá trình sinh sản. Chúng gây ra mùi hôi thối, cùng các chất dinh dưỡng với hàm lượng cao, khiến các nguồn thu nhận dễ bị phú dưỡng hóa.

3: Cách xử lý nước thải dầu ăn

Các bước xử lý nước thải dầu ăn tương tự như xử lý nước thải nói chung. Quá trình xử lý được thực hiện qua các bước:

Bước 1: Hồ thu

Bước 2: Bể tuyển nổi

Bước 3: Bể điều hòa

Bước 4: Bể UASB

Bước 5: Bể Anoxic

Bước 6: Bể Aerotank

Bước 8: Bể lắng sinh học

Bước 9: Bể trung gian

Bước 10: Bể lọc áp lực

Bước 11: Nguồn tiếp thụ.

Đây là các bước căn bản xử lý nước thải dầu ăn. Quá trình xử lý này đóng vai trò quan trọng giúp bảo vệ môi trường, nâng cao sản xuất.Đọc thêm : lọc nước giếng khoan đầu nguồn , thiết bị lọc nước máy gia đình , thiết bị lọc nước ro