Thông số kỹ thuật :
Model: PSAN-C01CH-RC1-8
Ứng dụng: chất lỏng, khí gas.
Dải đo: -101.3kPa ~ 100.0kPa
Dải áp suất hiển thị: -101.3kPa ~ 110.0kPa.
Tín hiệu ra: NPN, 4-20mADC hoặc 1-5VDC.
Nguồn cung cấp: 12 VDC ±10%.
Hiển thị LED.
Cấp bảo vệ: IP40.
Thời gian hồi đáp: 70ms.
Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 50°C.
Trọng lượng: 80g.
Một số sản phẩm khác

Cảm biến áp suất Autonics PSAN-C01CH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CPH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CPH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-1CPV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CPV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CPV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L1CV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CPV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CPV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CV Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CV R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CPA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CPA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CA Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CA R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CPH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-L01CPH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CPH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CH Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-01CH R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-LV01CH-R1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-LV01CH-Rc1/8
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-LV01CPH-R1/8Nếu quý khách có nhu cầu với các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi :
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 Fax: 042 221 3706 hotline: 096 525 8336