Thông số kỹ thuật:
Model: IGK3005-BPKG-AM-US-104-DPS
Khoảng phát hiện 5mm.
Kích cỡ M18/ L = 70.
Ngõ ra 3 dây DC PNP.
Nguồn cung cấp 10-36 VDC.
Kiểu nối đuôi M12
Sản phẩm cùng loại:

Cảm biến từ IFM IGK2008BABOA/SL/LS100-AK RT
Cảm biến từ IFM IGK2012-ABOA/SL/LS100-AK RT
Cảm biến từ IFM IGK2012ARKA/M/LS-104AK
Cảm biến từ IFM IGK2008BARKA/M/LS-104AK
Cảm biến từ IFM FK2007AROA/SL/LS-100AK RT
Cảm biến từ IFM FK2004BAROA/SL/LS-100AK RT
Cảm biến từ IFM IIK2022FRKG/M/2LED/US-104-IRF
Cảm biến từ IFM IIK2015BFRKG/M/2LED/US-104-IRF
Cảm biến từ IFM IGK2008BFRKG/M/2LED/US-104-IRF
Cảm biến từ IFM IGK2012FRKG/M/2LED/US-104-IRF
Cảm biến từ IFM IFK2007FRKG/M/2LED/US-104-IRF
Cảm biến từ IFM IFK2004BFRKG/M/2LED/US-104-IRF
Cảm biến từ IFM IGB2008BARKG/M/US-104-ARS
Cảm biến từ IFM IGB2012ARKG/M/US-104-ARS
Cảm biến từ IFM IFB2007ARKG/M/US-104-ARS
Cảm biến từ IFM IFB2004BARKG/M/US-104-ARS
Cảm biến từ IFM IGB2008BARKG/M/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IGB2012ARKG/M/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IFB2007ARKG/M/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IFB2004BARKG/M/US-104-DRS
Cảm biến từ IFM IIKC022ASKG/M/US-104-DRS/2LED
Cảm biến từ IFM IIKC015BASKG/M/US-104-DRS/2LED
Cảm biến từ IFM IFKC007ASKG/M/US-104-DRS/2LED
Cảm biến từ IFM IFKC004BASKG/M/US-104-DRS/2LED
Cảm biến từ IFM IGB3012APKG/M/US-104-DPO
Cảm biến từ IFM IFB3007APKG/M/US-104-DPO
Cảm biến từ IFM IFB3004BAPKG/M/US-104-DPO
Cảm biến từ IFM IIK3015BBPKG/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGK3008BBPKG/US-100-DPS
Cảm biến từ IFM IIB3022BPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGB3012BPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IIB3015BBPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IFK3004BBPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGB3008-BBPKG/M/AS-514-TPS
Cảm biến từ IFM IGB3012-BPKG/M/AS-514-TPS
Cảm biến từ IFM IFB3007-BPKG/M/AS-514-TPS
Cảm biến từ IFM IFB3004BBPKG/M/AS-514-TPS
Cảm biến từ IFM IGK3006BBPKG-AM/SC/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IFK3004BANKG-AM/SC/US-104-DNS
Cảm biến từ IFM IFK3004BBPKG-AM/SC/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IEK3002BBPKG-AM/SC/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IEK3002BANKG-AM/SC/US-104-DNS
Cảm biến từ IFM IGK3005-ANKG/AM/US-104-DNS
Cảm biến từ IFM IIK3010-ANKG/AM/US-104-DNS
Cảm biến từ IFM IIK3010-BPKG/AM/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IGK3005-BPKG/AM/US-104-DPS
Cảm biến từ IFM IFK3003BAPKG/AM/US-104-DPO
Cảm biến từ IFM IFK3003BANKG/AM/US-104-DNS
Nếu quý khách có nhu cầu với các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi :
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 Fax: 042 221 3706 hotline: 096 525 8336