đi lên ngôi nhà ở của TPHCM trong 10 năm qua về cơ bản sẽ đạt đc các kết quả đáng kể, từng bước đảm bảo được nhu cầu về nhà ở theo mức tăng lên số lượng dân sinh.

tuy nhiên, thời kỳ phát triển nhà sống trên TP. Hồ Chí Minh vẫn không đảm bảo được thị hiếu không nhỏ về căn nhà ở giá thấp, nhà sống xã hội, ngôi nhà sống hợp với khả năng chi trả của người dân.
vào 10 năm (2009 - 2019), số lượng dân sinh toàn TPHCM đã không ngừng hơn 1,8 triệu người, diện tích S căn nhà sống bình quân đầu người không giảm từ 16,6 m²/người (năm 2009) lên 20,1 m²/người (năm 2019). Dự báo 10 năm đến (2021 - 2030), TPHCM sẽ gia tăng 2 triệu người. để thỏa mãn nhu cầu ngôi nhà sống và khắc phục các hạn chế trong phát triển ngôi nhà sống 10 năm qua, TPHCM tiếp tục thực hành triển khai đề án “Xây dựng chương trình phát triển căn nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030”. theo đó, mục đích đưa ra, đến năm 2025, tổng diện tích nền nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh đạt 237,3 triệu m² sàn, diện tích căn nhà ở bình quân đầu người khi là 23,5 m²/người (quy mô dân sinh dự kiến trong cuối năm 2025 là 10,1 triệu người).

đến năm 2030, tổng diện tích mặt sàn nhà ở của TP.HCM đạt đc 295 triệu m² sàn, diện tích nhà sống bình quân đầu người khi là 26,5 m²/người (quy mô dân số dự kiến vào cuối năm 2030 là 11,1 triệu người). TPHCM cũng đề đưa ra hướng đi lên phong phú nhiều loại hình căn nhà ở, đa dạng hình thức dự án để huy động những nguồn lực xã hội.

Về đi lên căn nhà dịch vụ thương mại, TPHCM khuyến khích công ty dự án áp dụng những loại công nghệ mới mẻ vào xây dựng và dùng những loại nguyên vật liệu thiết kế hợp lý. Cơ quan chức năng giúp làm cho xong các gian nan vướng mắc cho khách hàng trong việc được mang lại chỉ tiêu thiết kế, phê duyệt hay thỏa thuận tổng bên bằng thiết kế liên quan tỷ lệ 1/500. tăng nhanh việc ứng dụng công nghệ tin tức trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển căn nhà sống. tổ chức tìm tòi, quy hoạch cũng như vận dụng nhiều loại căn nhà sống thiên nhiên với môi trường, thích ứng cùng với thay đổi khí hậu, hoàn toàn có thể tái dùng, tái tổ chức cơ cấu hay tái chế những nguồn tài nguyên sẽ dùng.
TPHCM cũng biến thành phát hành những chế độ tăng cường liên minh quốc tế; sức hút, hỗ trợ tài chính để không ngừng khả năng khả thi, tăng cường việc thực hành những dự án dự án thiết kế phát triển nhà sống đi theo cách thức công ty đối tác công - tư (PPP) cũng như bổ sung cập nhật vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo cách thức PPP của thành phố Hồ Chí Minh.

Về căn nhà ở cộng đồng, tiếp tục thực hiện đa dạng hóa những phân khúc đầu tư quy hoạch nhà sống xã hội cho những người mức thu nhập thấp, công ty yếu sử dụng vốn bên cạnh ngân sách; ưu tiên sử dụng vốn giá thành để dự án xây dựng những nhà sống cộng đồng thuộc về nhà nước khiến cho thuê. Rà soát, bố trí vùng đất 20% khu đất sống trong những dự án căn nhà ở Thương mại dịch vụ tại 10ha, nhằm xúc tiến thực hành đầu tư thiết kế, xác lập quỹ căn nhà xã hội mang đến thành phố; xác định địa chỉ và ưu tiên sử dụng các vùng đất ngôi nhà nước trực tiếp quản lý do các doanh nghiệp đang được dùng làm ngôi nhà xưởng chế tạo trên nhiều quận huyện trực thuộc diện phải di chuyển trong các khu chế xuất, vùng đất do những cơ quan ngôi nhà nước hiện nay đang điều hành trực thuộc diện sắp đặt lại nhằm dự án thiết kế ngôi nhà ở cộng đồng thuộc về nhà nước.

TPHCM trực tiếp dự án thiết kế hay tổ chức đấu thầu chọn đơn vị thực hiện thiết kế theo cách thức BT giao dịch bằng vùng đất. TPHCM ưu tiên bố trí vốn Chi phí, tạo quỹ đất sạch tại các khu vực nước ngoài thành dọc các trục hạ tầng giao thông công cộng, nhất là nhiều con đường metro, những tuyến đường vành đai để thực hành những dự án công trình nhà ở xã hội. sắp xếp vốn Ngân sách nhằm đầu tư xây dựng nhà sống xã hội thuộc về nhà nước, nhằm làm cho xong cho những hộ gia chủ nổi bậc gian khổ về nhà sống, không còn thuê ngôi nhà sống xã hội do doanh nghiệp dự án quy hoạch.

cùng với đó, nhằm phát triển ngôi nhà ở đơn lẻ do dân tự xây, TPHCM tiếp tục tiếp tục cách tân hành chánh, đơn giản thủ tục trong các công việc cung cấp phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo tin xây dựng đối với căn nhà sống riêng biệt để cư dân ích lợi trong những công việc đầu tư xây dựng còn mới, nâng cao nhà ở theo ý thích cũng như khả năng.

đi theo định hình của những Chuyên Viên quy hoạch đô thị, có kế hoạch phát triển ngôi nhà ở của TPHCM vào giai đoạn đến rất chính xác cùng với những biện pháp khả thi và hợp lý cho mỗi đối tượng người tiêu dùng. với cách khiến này, TPHCM sẽ đạt đc mục tiêu đảm bảo ngôi nhà sống mang lại cư dân TP. Hồ Chí Minh.