Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán hóa chất
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ bán buôn được thành lập theo điều khoản của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
địa chỉ vật chất – kỹ thuật phải phục vụ yêu cầu trong bán buôn hóa chất cụ thể: yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa; đòi hỏi đối với công nghệ, thiết bị, công cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có điểm bán hoặc địa điểm bán buôn, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo nguyên tắc của pháp luật

>>> xem thêm: http://dichvucongonline.com.vn/xin-giay-phep-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-hoa-chatCó kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của cơ quan, cá nhân mua hoặc bán hóa chất phục vụ được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an ninh hóa chất của cửa hàng kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, cửa hàng tạo ra, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát hành, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an ninh hóa chất;
Đối với hóa chất hạn chế bán buôn trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháyBản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của tổ chức có thẩm quyền;
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của tổ chức có thẩm quyền chứng minh luôn tự tin các điều kiện an ninh về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở tạo ra không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. (dịch vụ công online)

Bản kê khai về từng vị trí kinh doanh;
Bản vẽ toàn thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải luôn tự tin các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực phát triển và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất kiến tạo nên nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an ninh hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất;
Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong điểm bán kinh doanh.
Bản giải trình nhu cầu bán buôn hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh (trong trường hợp kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế tạo ra, kinh doanh).
Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất của chúng tôi
tư vấn, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;
trợ giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho các hồ sơ có liên quan;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép buôn bán hóa chất;
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép tại tổ chức Nhà nước có thẩm quyền.