- biểu thị được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- trình diễn.# được quy Trình lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Aqua

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân công, phương tiện, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- diễn đạt được những hiện tượng, duyên do và cách thẩm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- thể hiện được quy Trình lắp đặt thiết bị thảo luận nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị thảo luận nhiệt và van tiết lưu;

- biểu hiện được những hiện tượng, nguyên cớ và cách soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị bàn luận nhiệt và van tiết lưu;

- Trình bày được quy đệ lắp đặt hệ thống đường ống bảo đảm an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- tả được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- biểu thị được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- Trình bày được quy đệ trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/may-lanh-1hp-inverter

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, từ đó đồ mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- biểu hiện được những hiện tượng, căn do và cách soát, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ lắp đặt hệ thống điện;

- miêu tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- biểu thị được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, kiểm tra;

- biểu thị được phương pháp đo kiểm các tham số kỹ thuật;

- biểu thị được quy đệ hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- phân tách được các thông số đo lường, lập được kế hoạch, dự tính thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- biểu hiện được những hiện tượng, căn nguyên và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong quá đệ trình thực hiện việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- diễn tả được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- biểu lộ được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- mô tả được quy đệ bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- biểu hiện được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> Máy lạnh Midea