Mỗi tổ chức có thể tạo ra dị biệt trong hoạch định nguồn lực nếu biết sử dụng hiệu quả 3 phân hệ sau đây trong phần mềm ERP.
Hoạch định nguồn lực đơn vị hay ERP là 1 phần mềm to bao quát đầy đủ các trật tự kinh doanh của doanh nghiệp. Tuỳ quy mô và dòng hình buôn bán, giải pháp ERP của bạn mang thể tác động tới mọi phòng ban trong khoảng kế toán tới nhân sự đến cung cấp sản phẩm và quản lý kho.

1 số biện pháp có tính tổng quát và hướng đến quy mô của các bạn, số khác được ngoài mặt sao cho phù hợp có đặc thù của từng lĩnh vực. Tuy nhiên, dù là dòng nào thì luôn với những phân hệ chủ chốt, giữ vai trò lớn trong hiệu quả chung lúc ứng dụng ERP.
Nhìn chung, có 3 phân hệ trong phần mềm ERP sẽ đem lại ích lợi rất lớn khi được đơn vị dùng và khai thác hợp lý, bất kể dị biệt quy mô hay ngành. Bao gồm:
Phân hệ tài chính - Trái tim của ERP
Phân hệ này mang thể tập trung các dữ liệu vốn đầu tư từ mọi bộ phận trong công ty, mang đến mẫu nhìn toàn cảnh về hoạt động của tổ chức.
Phân hệ nguồn vốn xử lý tổng thể trong khoảng quản trị kế toán (bao gồm sổ chiếc và các khoản phải thu, phải trả), đến tậu hàng và thanh toán.
Phân hệ quản lý tài chính của mỗi dịch vụ đều sở hữu chút khác biệt, một đôi phân hệ bao gồm cả hoạch định ngân sách, dự đoán và quản lý tài sản. 1 Số nhà cung cấp gộp chung việc trả lương vào phân hệ nguồn vốn của họ, trong khi số khác thì lại gộp vào phân hệ nhân sự.
do đó việc sắm được loại nào hợp có chức năng tài chính trong DN của bạn là cực kỳ quan yếu.
Để sử dụng phân hệ này hiệu quả, bạn cần có khả năng tạo những Báo cáo sử dụng dữ liệu theo thời kì thực.
các Báo cáo này cần phải dễ hiểu và sở hữu thể thay đổi bí quyết miêu tả tuỳ theo nhu cầu của người sử dụng. Chả hạn, giám đốc vốn đầu tư (CFO) sẽ muốn thiên về các dữ liệu nguồn vốn và điều này chẳng phải giống với nhu cầu của Kế toán trưởng.
Phân hệ nhân sự trong phần mềm ERP - điều hành mọi mặt về nguồn nhân lực
Phân hệ nhân sự trong phần mềm ERP thường được gọi là quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management - HCM hoặc Human Resource Management - HRM).
Phân hệ này được mẫu mã nhằm đơn giản hóa các giấy tờ trong quản lý nhân sự và những công việc hành chính như quản lý thời kì, chấm công và phúc lợi cũng như cung cấp cho viên chức công cụ tự sử dụng, hoặc như 1 cổng thông tin để viên chức tự điều hành thông báo tư nhân của mình.
một đôi phần mềm HRM cũng có các áp dụng để điều hành tuyển dụng, huấn luyện, tính lương, quản trị tài năng... Đảm bảo tuân thủ luật cần lao và phân phối các phân tích nguồn nhân lực.
Để dùng phân hệ này hiệu quả, phân hệ được chọn phải tương trợ được những chức năng mà bộ phận nhân sự của bạn thực hiện và thích hợp có nguồn lực của phòng ban (ngân sách, quy mô nhân sự...)
phân tích thông báo quản lý DN trong phần mềm ERP
Phân hệ này cung ứng các phân tích giúp những dữ liệu bán hàng, tồn kho, nhân sự… của bạn phát triển thành với ý nghĩa.
BI với thể đem lại mẫu nhìn sâu sắc về hoạt động của DN ở rất nhiều những bộ phận và tích hợp mượt mà với các áp dụng kinh doanh khác của DN như quản trị quan hệ khách hàng (CRM), điều hành phân phối (DMS).
Điều này sẽ đem đến cho bạn mẫu nhìn hợp nhất về tài chính, nhân sự, bán hàng, marketing và phổ quát hơn nữa, tùy thuộc vào áp dụng mà bạn chọn và sử dụng.
một phân hệ BI cần cung cấp Con số theo thời kì thực và giống như phân hệ vốn đầu tư, BI nên cho phép cá nhân hoá hình thức thể hiện dựa trên vai trò của người sử dụng trong đơn vị. Những Thống kê nên cởi mở để bạn mang thể thêm các trường mới khi cần hỗ trợ đồ thị và biểu đồ, khoa học đào sâu (drill-down) vào các Con số, sắp đặt, lọc và định dạng dữ liệu.
Phân hệ này cũng nên có khả năng kiếm tìm và hỗ trợ kết xuất ra các dòng tài liệu rộng rãi như Microsoft Word, Excel, PowerPoint và Adobe PDF. Để đạt hiệu quả nhất, bạn nên tích hợp phân hệ BI sở hữu phương tiện BI của dịch vụ thứ ba.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý khách hàng