Bộ thi công vừa có văn bản gửi Sở phương án và Đầu tư tỉnh Yên Bái góp ý về chủ trương đầu tư thi công nhà máy ứng dụng đá cẩm thạch Lục Yên, ở cụm công nghiệp Yên Thế, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Đọc thêm: https://lammaiton.vn/

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Sau khi khám phá, Bộ thi công có ý kiến như sau:
Mục tiêu của dự án đầu tư là thi công nhà máy thực hiện đá cẩm thạch nhằm tận thu các bìa đá, các góc gần đá thải loại trong công đoạn khai thác đá block khối lớn của các mỏ đá trên vùng huyện Lục Yên để làm nguyên liệu vận dụng.
Theo khoản 1, Điều 37, Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về điều hành vật liệu xây dựng: “Nhà nước khuyến khích và giúp cho các công ty, cá nhân khảo sát phát triển, sản xuất khoa học và công nghệ, đầu tư phát hành vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường”.
Trên cơ sở các nội dung trên, Bộ thi công đề nghị Sở cách thức và Đầu tư tỉnh Yên Bái thống kê ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chiến lược, phương thức phát triển vật liệu xây dựng địa phương; tình hình thị trường và năng lực của chủ đầu tư, xem xét, quyết định.
Trong giai đoạn ứng dụng dự án yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của luật pháp nước ta về đầu tư, kiên cố tìm kiếm công nghệ thiết bị hiện đại, tiến bộ đáp ứng các tiêu chuẩn về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, phục vụ các yêu cầu bảo quản môi trường.