xây 1m2 tường hết bao nhiêu tiền - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận tỉnh Kon Tum trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những đóng góp của 276 cán bộ Mặt trận tham dự Đại hội này và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là các cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư đã luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.xây 1m2 tường hết bao nhiêu tiền - Giá trị trong đầu tư như thế nào đây các Shark

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành của tỉnh Kon Tum đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; công tác cán bộ và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đạt kết quả và hiệu quả, thiết thực hơn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế và tập trung nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”, từ đó chủ động phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý cán bộ Mặt trận các cấp cần chủ động vào cuộc, kịp thời phát hiện những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; phát huy mạnh mẽ vai trò của người uy tín, tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh…

Là tỉnh có vị trí địa lý giáp với hai nước Lào và Campuchia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên tại các vùng giáp biên tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; tập trung khảo sát, nắm bắt trúng nhu cầu hợp tác giữa các địa phương dọc 2 bên đường biên giới để phối hợp hiệu quả hơn với Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia nhằm đem lại lợi ích thiết thực hơn cho nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ Mặt trận cần sâu sát hơn với địa bàn cơ sở; quan tâm biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng, phát huy các mô hình hiệu quả ở khu dân cư trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt sau tổng kết 10 năm cuộc vận động; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phải kịp thời khen thưởng theo hướng công bằng, thực chất đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; chú trọng giám sát những vấn đề nhân dân quan tâm; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong công tác nhân sự, cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tính tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có tinh thần chủ động, sáng tạo và khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/xay-1m2-t...uong-2019.html

Chủ đề cùng chuyên mục: