ERP là viết tắt của cụm trong khoảng “Enterprise Resource Planning” - kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp. Thuật ngữ này đề cập đến một bộ phần mềm được dùng để quản lý các hoạt động buôn bán hàng ngày như: kế toán, mua bán, điều hành Dự án, điều hành rủi ro, tuân thủ và vận hành chuỗi cung ứng,... Một bộ ERP hoàn chỉnh cũng bao gồm điều hành hiệu suất đơn vị, phần mềm giúp đồ mưu hoạch, ngân sách, dự đoán và Con số về kết quả tài chính của 1 tổ chức. Để khiến rõ về thuật ngữ này, hãy cùng chúng tôi Đánh giá về nguyên tắc khiến việc và căn nguyên của hệ thống ERP được biểu thị sau đây:

1. Nguyên tắc khiến việc của ERP là gì?
các hệ thống ERP liên kết sở hữu nhau và xác định hầu hết thứ tự buôn bán, cùng lúc cho phép lưu hành luồng dữ liệu giữa chúng. Bằng cách thức thu thập một đơn vị, dữ liệu đàm phán được san sẻ trong khoảng rộng rãi nguồn, những hệ thống ERP sẽ mẫu bỏ trùng lặp dữ liệu và cung cấp tính vẹn toàn dữ liệu với một "nguồn duy nhất".
>>> Xem thêm: giải pháp erp
2. Nguyên cớ của những hệ thống ERP là gì?
các hệ thống ERP được thiết kế quanh đó một cấu trúc dữ liệu có cơ sở vật chất dữ liệu chung. Điều này giúp cung ứng thông báo trên toàn doanh nghiệp bằng cách thức tiêu dùng dữ liệu được chuẩn hóa dựa trên khái niệm chung và trải nghiệm các bạn. Sở hữu ERP, các cấu trúc mấu chốt này sau ấy được kết nối có các quy trình buôn bán được xác định theo quy trình công tác giữa các phòng ban kinh doanh (ví dụ: tài chính, nhân công, kỹ thuật, tiếp thị, vận hành), kết nối hệ thống và các người dùng chúng. Nói một phương pháp đơn giản, ERP là phương tiện để tích hợp con người, trật tự và khoa học trong một đơn vị hiện đại.
Ví dụ: Trong 1 đơn vị chế tác ô tô bằng cách thức sắm những bộ phận và vật tư từ rộng rãi dịch vụ, vai trò của ERP là gì? một hệ thống ERP ko chỉ theo dõi việc đề xuất và tậu những hàng hóa này mà còn đảm bảo rằng mỗi thành phần trong đông đảo trật tự tậu hàng phải tiêu dùng dữ liệu hợp nhất và sạch được kết nối có quy trình công việc tích hợp, trật tự kinh doanh và Con số mang các phân tích. Khi ERP được triển khai đúng phương pháp tại công ty sản xuất ô tô này, những chi tiết cung cấp được xác định hợp nhất bởi tên bộ phận, kích thước, vật liệu, nguồn, số lô, số phòng ban dịch vụ, số sê-ri, giá tiền và thông số công nghệ, cộng với đa số mục biểu lộ và dựa trên dữ liệu khác. Vì dữ liệu là nguồn sống của mọi doanh nghiệp tiên tiến, ERP giúp việc thu thập, sắp xếp, phân tích và sản xuất thông báo này đến mọi tư nhân và hệ thống cần nó để hoàn tất tốt nhất vai trò và bổn phận của họ.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị nhân sự
1 nguyên tắc ERP quan trọng là quy tụ dữ liệu trọng tâm để cung ứng phổ quát. Thay vì một số cơ sở dữ liệu độc lập mang kho dữ liệu vô tận của bảng tính bị ngắt kết nối, những hệ thống ERP cho phép phần đông các bạn từ CEO tới thư ký lưu trữ và sử dụng cùng 1 dữ liệu mang được từ các thứ tự chung mà không phải bị hỗn loàn. Mang kho lưu trữ dữ liệu an toàn và hội tụ, mọi người trong đơn vị có thể tự tín rằng dữ liệu là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh. Tính chu toàn dữ liệu được đảm bảo cho mọi nhiệm vụ được thực hiện trong toàn công ty, trong khoảng Thống kê tài chính hàng quý đến Thống kê khoản phải thu tồn đọng độc nhất vô nhị, mà không dựa vào bảng tính dễ bị lỗi.
Hi vọng với các thông tin được nhắc phía trên, người đọc với thể hình dong rõ ràng và với được câu giải đáp xác đáng cho câu hỏi “ERP là gì?”
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý khách hàng

Chủ đề cùng chuyên mục: