🐠🐠🐠 VỰA MUỐI ⛅️⛅️⛅️

✔ Công ty chúng tôi cung cấp 2 loại muối đó là muối thủ công và muối công nghiệp.

⏭ Vựa muối lớn nhất Bình Thuận cung cấp muối các loại số lượng lớn với nhiều loại như sau:

➖ Muối trãi bạc: Tùy theo từng loại
➖ Loại hạt to, trắng đều
➖ Loại hạt nhỏ, trắng
➖ Muối đất: Tùy theo từng loại
➖ Loại trắng hạt to
➖ Loại trắng hạt nhỏ
➖ Loại muối thường

📞Liên hệ với chúng tôi qua Hotline:
☎️Mr. Sơn 0917 525 450
☎️Ms. Hoa 0919 375 445
☎️Ms. Nga 0779 754 264

💲💲💲 CÔNG TY LUÔN CÓ HOA HỒNG CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU
Click image for larger version. 

Name:	hình vựa muối.jpg 
Views:	2 
Size:	16.5 KB 
ID:	826