Cơ hội mua đàn ukuele giảm giá tại Việt Thương Music Faircủa nhà sản xuất Fender mã giá 2732020321 giảm đến 30%.

đàn guitar 4 dây của nhà sản xuất Fender mã sản phẩm quốc tế 2732021321 giảm đến 30%.

đàn guitar nhỏ xuất xứ Fender mã giá 0971630022 giảm đến 1 triệu đồng

đàn guitar 4 dây xuất xứ Tanglewood mã giá TWT1CE giảm đến 30%.

đàn guitar 4 dây xuất xứ Deviser mã sản phẩm quốc tế UK2150 giảm đến 1 triệu đồng Xem thêm: Đàn Ukulele

Cụ thể

đàn ukulele hàng xịn Fender - G9100L Sprno Ln Uke W/gb giảm gá từ 3130000 Việt Nam Đồng chỉ còn là 2200000VND

đàn guitar nhỏ Fender - G9110 Concert Std Uke W/gb hạ giá từ 3130000VND tới còn 2200000VND

đàn guitar nhỏ Fender - Zuma Concert Uke, Natural WN giảm gá từ 3570000VND tới còn 2850000 Việt Nam Đồng

đàn ukulele Tanglewood- Ukulele discount giá từ 1850000Việt Nam. còn là 1480000VND

đàn guitar nhỏ Deviser Ukulele ưu đãi giá từ 890000VND xuống chỉ còn 700000 Việt Nam Đồng


Đặt mua ngay hôm nay tại Việt Thương Music Fair 2019

Chủ đề cùng chuyên mục: