Câu hỏi của bạn:
Xin chào luật sư, Cho em hỏi M và đồng bọn là những người mang quốc tịch Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Để thực hiện kế hoạch chống phá Nhà nước, hướng tới việc thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam, chúng đã xin được viện trợ của nước ngoài. Sau khi nhận được vũ khí, hàng hóa của nước ngoài, chúng bí mật vận chuyển vào Việt Nam. Theo Luật sư thì hành vi mà M có vi phạm pháp luật không?
Em xin chân thành cảm ơn!
Câu trả lời của Luật sư TGS:
1. Căn cứ pháp lý:
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;
Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017;
Điều 108 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định về tội phản bội tổ quốc như sau:
“1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”
Như vậy, theo quy định trên thì tội phản bội Tổ quốc là hành vi của Công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh.
2. Các yếu tố cấu thành tội phản bội tổ quốc
1. Mặt khách quan:
Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi “cấu kết” với người nước ngoài. Câu kết là hành vi thành lập mối quan hệ qua lại giữ một bên là công dân Việt Nam với người nước ngoài. Sự liên hệ chặt chẽ với nước ngoài được thể hiện dưới một số góc độ sau:
– Hành vi gặp gỡ, bàn bạc chống phá tổ quốc;
– Hành vi nhận sự giúp đỡ của người nước ngoài như: nhận tiền của, vũ khí, khí tài phương tiện quân sự v.v… nhằm gây nguy hại cho Tổ quốc ta, chế độ Nhà nước ta.
– Hành vi dựa vào các thế lực nước ngoài nhằm chống phá tổ quốc;
– Hành vi tiếp tay cho các thế lực nước ngoài để họ thực hiện hành vi chống phá tổ quốc;
Đối với tội phản bội tổ quốc tội phạm được coi là hoàn thành khi công dân Việt Nam có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho khách thể.
Tức là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài.
2. Chủ thể:
Đối với tội phản bội tổ quốc là chủ thể đặc biệt. Người phạm tội là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là công dân Việt Nam. Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch không thể là chủ thể của tội phản bội tổ quốc.
Nghĩa là chỉ có thể là công dân Việt Nam.
3. Khách thể:
Tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh.
Nghĩa là có sự xâm hại quan hệ xã hội về an ninh quốc gia.
4. Mặt chủ quan:
Tội phạm thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.
Nghĩa là tội phạm được đặc trưng bởi 2 dấu hiệu: do lỗi cố ý trực tiếp và mục đích phạm tội là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Kết luận: Theo căn cứ được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự nêu trên thì M phải chịu trách nhiệm về tội phản bội Tổ quốc là hành vi của M đã cấu kết với đồng bọn để thực hiện kế hoạch chống phá Nhà nước, thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Như vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Bộ luật hình sự thì M có thể sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu M bị phát giác hoặc khởi tố về hành vi thực hiện tội phản bội Tổ quốc theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn vấn chi tiết về tội phản bội tổ quốc bạn vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 1900.8698 để được tư vấn hoặc Website: https://tgslaw.vn

Chủ đề cùng chuyên mục: