Ánh sáng đối với gà đẻ là rất cần thiết. Ánh sáng đầy đủ, tạo hoóc môn kích thích bao noãn phát triển, đẩy mạnh sự phát triển của buồng trứng, gà sẽ đẻ nhiều. Nhu cầu ánh sáng của gà mái trong một ngày đêm là: gà mái 19 tuần tuổi - 13 giờ chiếu sáng, 20 tuần tuổi - 14 giờ và 21 tuần tuổi - 15 giờ chiếu sáng, từ 148 ngày tuổi, gà mái cần 16 giờ chiếu sáng/ngày đêm.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.

Chủ đề cùng chuyên mục: