xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng năm, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) hành động sản xuất thép, nhiệt điện than và chế tạo phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thành phố khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm nuôi trồng khoảng 43 triệu tấn... Song đa số lượng chất thải này chưa được tận thu, sử dụng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành cung ứng khác Ngoài ra Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu dùng cho sản xuất trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, tổ chức Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng tháng 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn sử dụng công nghệ chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng công nghệ đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục Kỹ thuật an ninh và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là so với việc tái chế, tái sử dụng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, sử dụng chất thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng, cống phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. Khó khăn trong việc tiêu thụ item từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, công nghệ và quy mô tái chế chất thải còn lỗi thời, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ doanh nghiệp nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, tập đoàn cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cho biết, do kỹ thuật đốt tại một số người sử dung đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới khả năng tiêu dùng cho cung ứng vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong hình thức chính sách vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ phục vụ các dùng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một vài người dùng nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn thông thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải gian nguy thì tro bay của các người sử dung thuộc đối tượng "có tài năng" là chất thải gian nguy. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của tổ chức quản lý, người sử dung đối với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường nguyên tắc thu hồi xử lý rác thải sau sản xuất và khuyến khích tái chế. Bên cạnh đó có Chiến lược vững mạnh xanh năm 2012, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến 2030 góc nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, hỗ trợ vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực thủy sản, tăng dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; thành lập mô hình cung cấp kết hợp xử lý chất thải, sinh năng lượng. Đặc biệt, ưu tiên tái chế, sử dụng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, cung cấp vật liệu thành lập, dệt may, da giày... trong chuỗi phân phối; thúc đẩy cung ứng năng lượng từ chất thải thị trấn.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các công nghệ hiện đại để xử lý tăng cao chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng kĩ năng tái dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái dùng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng lên tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả sử dụng vật liệu thành lập không nung, tăng trưởng thị trường vật liệu thành lập từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, chế độ ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... với các cửa hàng xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thử thách với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã chiến thắng trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái sử dụng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho chế tạo. do vậy, với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực của mình, Hà Lan sẵn sàng cung cấp Việt Nam từng bước thành lập nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện cơ quan GC International đồng tình, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì kỹ năng thu gom, tái tiêu dùng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu công nghệ, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International chuẩn bị hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm để cung cấp Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải