Công ty xử lý chất thải công nghiệp Trong phạm vi toàn quốc ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp mỗi ngày lên đến trên 13.000 tấn, trong đó chiếm một phần không nhỏ chất thải rắn nguy khốn, tập trung chủ yếu ở 2 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và phía Nam, hầu hết phát sinh do các ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim, song vẫn chưa được quản lý và thu gom, xử lý triệt để.

Dường như, tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong các làng nghề trên toàn quốc cũng vào khoảng 2.800 tấn/ngày. Riêng các làng nghề ở khu vực miền Bắc phát sinh chất thải rắn nhiều nhất, đặc thù là các làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng với nguồn chất thải rắn gồm bavia, bụi kim loại, phôi, rỉ sắt có số lượng từ 1-7 tấn/ngày.

Nguồn phát sinh chất thải rắn công nghiệp từ nhập khẩu phế liệu vi phạm pháp luật như pin, ắc quy, bản mạch...đã cũ hoặc hỏng vào lãnh thổ nước ta cần tiêu hủy cũng chẳng hề nhỏ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an Hải Phòng: Trong 3 năm (2003-2006), đơn vị đã phát hiện gần 2.300 container chứa gần 37.000 tấn ắc quy chì phế thải nhập vào cảng Hải Phòng. Còn 2 năm (2008-2009) tiếp tục phát hiện thêm 340 container rác phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập vào cảng. Từ năm 2010 đến nay, cảng Hải Phòng vẫn còn lưu giữ hơn 300 container chất thải vi phạm luật pháp bảo vệ môi trường.Chất thải tăng thêm. Ảnh: Ngô Lịch - TTXVN

=> Xử lý chất thải công nghiệp => bảng giá xử lý chất thải nguy hại

Nguyên nhân của tình trạng nhập khẩu phế liệu trái phép vào nước ta là do sơ đồ pháp luật chưa đồng bộ, nên những nhà phân phối đã lợi dụng nhập khẩu dưới danh nghĩa nhập khẩu hàng hóa, hoặc phế liệu làm nguyên liệu phân phối. Mặt khác, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu, trong khi khối lượng chất thải không ngừng gia tăng.


Đồng thời, việc thu gom và lưu chứa chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hiểm hầu như chưa được để ý tại những cơ sở cung cấp vừa và nhỏ. khoa học xử lý chất thải rắn còn nhiều chuyện bức xúc, chẳng hạn như lựa chọn các bãi chôn lấp, khu trung chuyển, thu gom chưa đủ căn cứ và thực tiễn có tính thuyết phục; khoa học xử lý chất thải chưa bảo đảm kỹ thuật và vệ sinh môi trường, nên chưa chiếm được nhiều sự ủng hộ của người dùng địa phương. Các nhà cửa xử lý chất thải rắn còn manh mún, phân tán theo đơn vị hành chính. vì thế công tác quản lý chưa hiệu quả nhất, suất đầu tư cao, tốt nhất sử dụng thấp, gây lãng phí đất. Nhiều công ty chưa để ý đến việc đầu tư công nghệ để tái chế chất thải, do doanh thu từ các sản phẩm tái chế hiện khá thấp và không định hình.

Theo đánh giá của Tổng cục Môi trường, nguồn tài chính đầu tư cho quản lý chất thải rắn vẫn thiếu hụt nghiêm trọng và chưa phẳng phiu giữa các lĩnh vực. Chẳng hạn như nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường hiện gặp hầu hết cạnh tranh trong huy động các nguồn vốn bổ sung hàng tháng; tổng thu từ các các loại phí cái này quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn công nghiệp nói riêng chỉ đáp ứng được 60% tổng tầm giá vận hành, duy tu và bảo dưỡng sơ đồ quản lý. Ngoài ra đó cơ cấu phân bổ ngân sách dành hơn 90% cho hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải, nên giá thành dành cho xử lý, tiêu hủy chất thải rắn rất thấp, không thể đáp ứng được nhu cầu.

Nguồn tham khảo: https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải