Mã số mã vạch giúp cho người sử dụng có thể biết được nguồn gốc, xuất sứ của sản phẩm. Từ đó giúp khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm của mình. Không những thế. MSMV còn giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm dễ dàng hơn đưa ra thị trường được rộng hơn.

Chính vì thế, việc đăng ký mã số mã vạch cho sản phẩm là việc làm thiết thực và rất quan trọng ngay lúc này. Vậy thủ tục đăng ký bao gồm những gì, cùng xem bài viết dưới đây:

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm

- Bản đăng ký sử dụng MSMV

- Bản đăng ký danh mục sản phẩm, hàng hóa sử dụng mã GTIN

- Bản sao Quyết định thành lập công ty hoặc Giấy phép kinh doanh

- Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam

Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại Tổng Cục Đo lường Chất lượng Việt Nam

2. Thời gian xử lý

- Sau 2 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký mã vạch thì sẽ được cấp mã số tạm thời

- Không quá 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký Tổng Cục Đo lường Chất lượng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký mã vạch

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV: Được gửi thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ không quá 10 ngày kể từ ngày Tổng Cục Đo lường Chất lượng cấp.

>>Tham khảo: dịch vụ đăng ký mã vạch trọn gói