Nói cách khác, tầm quan trọng của thức ăn đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của gà con lên đến 10 ngày tuổi cần được làm rõ. Điều tương tự này phải được áp dụng cho gà thịt trong các thời kỳ sinh trưởng và kết thúc. Các nhà chăn nuôi sẽ tìm ra được những gà thịt không đạt được khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn giảm. Nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo quá trình sinh trưởng thích hợp cho gà con. Một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất là protein. Do chất lượng cao và có chi phí thấp so với nguồn protein động vật, protein đậu nành là sự lựa chọn phổ biến. Vấn đề cần đề cập lại một lần nữa ở đây là khả năng tiêu hóa là yếu tố chủ chốt cho sự thành công trong nuôi dưỡng gà con.

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.

Chủ đề cùng chuyên mục: