Công ty xử lý chất thải công nghiệp Thoát nước và xử lý nước thải là một trong những nội dung cần thiết của công tác quy hoạch và quản lý vững mạnh đô thị. Các địa phương của Việt Nam đang đương đầu với vấn đề thoát nước, ngập úng và xử lý nước thải đặc thù chuyển đổi khí hậu hiện nay cũng đang hành động không nhỏ tới lĩnh vực này.

sơ đồ thoát nước tại các thị trấn phần lớn là hệ thống thoát nước chung cho 3 loại nước thải sinh hoạt, nước thải chế tạo và nước mưa được đầu tư xây dựng qua nhiều thời kỳ không giống nhau, không hoàn chỉnh, đồng bộ, nhiều tuyến cống xuống cấp nên khả năng tiêu thoát nước thấp. Nhiều thành phố tỉnh lị việc thành lập các đường ống xử lý nước thải còn nhiều giảm thiểu. Tỷ lệ các hộ đấu nối vào mạng lưới thoát nước đô thị nhiều nơi còn rất thấp. Tình trạng nước thải sinh hoạt, sản xuất được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó theo các tuyến cống và xả trực tiếp ra môi trường, thậm chí xả thẳng vào nguồn tiếp nhận đúng “nguyên bản”, không xử lý vẫn diễn ra hàng ngày ở cả thành phố và nông thôn. Trong nhiều năm qua những thị trấn lớn sơ đồ thoát nước đã được tăng cấp cải tạo, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân không phục vụ bắt buộc. Tình trạng ngập úng thành phố diễn ra thường đặc trưng vào mùa mưa. Ngập úng gây ra tình trạng ùn tắc giao thông, đảo lộn cuộc sống bình thường, ảnh hưởng đến chế tạo, lưu thông hàng hóa …Nhiều khu đô thị mới, mặc dầu nước thải sinh hoạt đã được tách khỏi nước mưa từ ngay trong nhà cửa, nhưng do sự tăng trưởng không đồng bộ và sự gắn kết hạ tầng kỹ thuật quanh đó như kết nối với sơ đồ thoát nươc, cao độ nền, kết nối giao thông còn quá nhiều hạn chế dẫn đến hành động của hệ thống thoát nước không tốt nhất và hiện tượng ngập úng cũng như ô nhiễm môi trường do nước thải tại các khu thị trấn này diễn ra tăng thêm.

2. Hiện nay đa dạng có 2 mô hình đó là mô hình tập trung hay phi tập trung:

Mô hình tập trung thường được thành lập cho các thành phố có mật độ dân số cao, có điều kiện thành lập đồng bộ. Tuy nhiên mô hình này có nhiều giảm thiểu do mức giá đầu tư cùng với quản lý nước thải cao, nhất là giá thành đầu tư cho sơ đồ thu gom và giá thành cho công tác vận hành và bảo dưỡng…Trong khi đó mô hình xử lý nước thải phi tập trung đặc trưng áp dụng cho các khu thành phố mới, các khu dân cư, các vùng ven đô, nông thôn, làng nghề đó là những nơi không các kỹ năng hoặc chưa thể kết nối với sơ đồ thoát nước tập trung , giải pháp này cho phép sử dụng các phương pháp xử lý tại chỗ , riêng biệt cho từng hộ thoát nước hay phối hợp , trong điều kiện tự nhiên một cách lâu dài và mô hình này đang tỏ ra có nhiều ưu thế :

- Về kỹ thuật: Xử lý nước thải phi tập trung căn bản phụ thuộc các giải pháp phòng ngừa thay vì đối phó với các tình hướng. Tận dụng được sự đầu tư từ các hộ thoát nước. Cho phép sử dụng các giải pháp khoa học đơn thuần mức giá thấp.

- Về môi trường: Trong hệ thống xử lý, lưu lượng tại các điểm đều nhỏ nên khi có sự cố hạn chế rủi cho môi trường. Lợi dụng địa hình có sẵn để giảm mức giá vận hành (ví dụ lợi dụng độ dốc để duy trì dòng chảy nhờ áp lực thủy tĩnh),

- Về tài chính: chi phí thành lập hệ thống thu gom nước thải thấp, ít gây xáo trộn về hạ tầng có sẵn (đường xá, tòa tháp, các tòa tháp xây dựng mà sơ đồ thu gom chạy qua). Tiết kiệm tầm giá bằng cách đầu tư từng bước, từng phần, lớn mạnh quy mô , địa bàn theo yêu cầu thực tế
Với thời gian bề ngoài, thi công ngắn, sử dụng nguyên liệu và nhân công địa phương, mô hình xử lý nước thải phi tập trung được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

3. Các quy định của luật pháp có liên quan đến quản lý xử lý nước thải phi tập trung. Ngày 3/4/2015 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BXD đã lao lý chi tiết hướng dẫn quản lý xử lý nước thải phi tập trung đó là:

- Xử lý nước thải phi tập trung tại chỗ thường được áp dụng so với các hộ thoát nước đơn lẻ với tổng lượng nước thải dưới 50m3/ngày.đêm và thiết bị/trạm xử lý nước thải được đặt ngay tại khuôn viên của hộ thoát nước.

- Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm thường được sử dụng so với các hộ thoát nước ở gần nhau với tổng nước bơm lên thải từ 50 m3/ngày.đêm đến 200 m3/ngày.đêm. Tùy thuộc vào điều kiện chi tiết, trạm xử lý nước thải có thể được đặt tại khuôn viên của một hộ thoát nước hoặc ở một địa điểm riêng biệt, dễ dãi để thu gom nước thải từ các hộ thoát nước.

- Xử lý nước thải phi tập trung theo khu vực thường được áp dụng trong một địa giới hành chính nhất định với tổng lượng nước bơm thải từ 200 m3/ngày.đêm đến 1000 m3/ngày.đêm và vị trí của trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát nước phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc lựa chọn công nghệ để xử lý nước thải phi tập trung phải tuân thủ theo các quy định chi tiết như quy mô HP trạm/nhà máy xử lý nước thải, thành phần và tính chất nước thải phát sinh, mức độ ô nhiễm, sức chịu tải nguồn tiếp nhận, vị trí xả nước thải sau xử lý từ nơi phát sinh nước thải. kỹ thuật xử lý nước thải phải bảo đảm các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn khoa học về chất lượng nước bơm thải sau xử lý. bảo đảm điều kiện về công nghệ, tài chính và năng lực quản lý, vận hành trạm/nhà máy xử lý nước thải, điều kiện về khí hậu, địa hình, địa chất tòa tháp, địa chất thủy văn. Hình như, kỹ thuật xử lý nước thải có khả năng mở rộng hoặc nâng công suất và tài năng kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tương lai và các chi tiết khác về môi trường có liên quan.

Các kỹ thuật sử dụng để thực hiện xử lý nước thải phi tập trung gồm: Bể tự hoại, bể lọc kỵ khí có vách ngăn, bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, hồ kỵ khí, hồ hiếu-kỵ khí, hồ ổn định, bãi lọc trồng cây, bể phản ứng theo mẻ và các kỹ thuật khác.

4. một vài kết quả bước đầu: Mô hình xử lý nước thải phi tập trung đã áp dụng và có những kết quả nhất định được thực hiện ở thành phố Chợ Rã, Chợ Mới (Bắc Kạn), Nước Hai (Cao Bằng), Minh Đức (Hải Phòng), An Bài (Thái Bình) trong khuôn khổ Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ của Chính phủ Phần Lan. Ở tại làng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội (YWAM NGO và Bộ TN&MT, 2007), hệ thống xử lý nước thải phân tán cho nhóm hộ gia đình ở thôn Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (EAST Việt Nam – ADB, 2012), làng Viêm Xá, đô thị Bắc Ninh, trường học ở thị trấn Vinh và chợ ở đô thị Cần Thơ (Chương trình Quản lý nước thải và rác thải, GIZ, 2010-2013), bệnh viện Nhi Thanh Hóa, một số làng nghề, cơ sở giết mổ gia súc v.v.

5. mặc dù đã có những điều khoản và thành công bước đầu xong dùng mô hình xử lý nước thải phi tập trung cũng còn nhiều khó khăn và thử thách như: lựa chọn công nghệ như thế nào để yêu thích, chất lượng thiết kế và thiết kế tòa tháp, quy trình thẩm định, tỷ trọng đấu nối hộ gia đình thấp, tài chính bền vững, năng lực vận hành - bảo trì, giám sát, theo dõi và kiểm soát của địa phương đồng thời sự tham gia của số đông dân cư nơi dự án triển khai thực hiện. Một trong những cạnh tranh ngày nay cũng đang làm hạn chế việc dùng mô hình này là Quy chuẩn khoa học về nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận chưa được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành theo lao lý tại khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ.

=> giá xử lý rác thải công nghiệp => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

Kết luận: vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng trầm trọng đặc biệt thiếu nguồn lực trong đầu tư vững mạnh hệ thống thoát nước tập trung thì ứng dụng mô hình xử lý nước thải phi tập trung đang là một trong các giải pháp quan trong góp phần khắc phục những tránh trên. thắng lợi của việc dùng mô hình này dựa vào vào hoàn thiện thể chế, ban hành quy chuẩn/tiêu chuẩn, hình thức quản lý và các chế độ ưu đãi cung cấp có liên quan./.

=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html