Thực tế đã chứng minh, công nghiệp hóa lớn mạnh thì lượng chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) ngày càng tăng thêm. Loại chất thải này tập trung nhiều tại các vùng sản xuất công nghiệp trọng điểm ở phía Bắc và phía Nam. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp => báo giá xử lý chất thải nguy hại


Theo ThS. Dương Xuân Điệp, Trưởng phòng công nghệ Môi trường, Viện Khoa học Quản lý Môi trường, thì thành phần CTRCN thường bao gồm: rác thải hữu cơ (30-40%), tro xỉ (10-15%), kim loại (5-10%), bao bì (2-4%) và các thành phần vô cơ khác như: thủy tinh, cao su, giẻ lau (20-30%). Hình như, thành phần chất thải nguy nan như: dầu thải, sơn keo, dung môi… cũng thường chiếm không quá 20%, tùy thuộc loại hình cung cấp công nghiệp. Đáng lưu ý là lượng chất thải này hiện không được thu gom, xử lý triệt để mà bị chất đống hoặc thải vào các kênh rạch, sông, hồ, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, đất và không khí làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe loài người, đặc trưng là với người công trạng làm việc tại các khu phân phối công nghiệp cũng như người tiêu dùng vùng lân cận.

Tổng khối lượng CTRCN phát sinh ngày càng nhiều, Hình như lực lượng làm công tác thu gom, xử lý lại khá “mỏng”. hiện tại, ở tất cả các địa phương, Cty Môi trường thành phố là DN Nhà nước, chịu nghĩa vụ chính trong việc quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý CTR đô thị và CTRCN. Tuy nhiên, không tính những thị trấn lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, còn lại nhiều phần các địa phương đều gặp cạnh tranh trong công tác này do thiếu nhân lực và trang vật dụng.=> https://www.blogmamnon.top/2017/11/n...-giao-duc.html
=> https://www.blogmamnon.top/2017/05/x...sach-ep-o.html

Bên cạnh đó đó, tính năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nói chung và CTR nói riêng còn chồng chéo, mỗi địa phương một khác. Theo Luật BVMT ban hành năm 2005 thì công tác BVMT có sự tham gia quản lý của nhiều bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ thành lập. Điều này dẫn tới phân tán, chồng chéo, làm giảm tốt nhất quản lý. đặc thù, ở cấp địa phương, theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007, chức năng quản lý nhà nước về BVMT nói chung (bao gồm quản lý chất thải) được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, song theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, ban hành ngày 4/2/2008 thì công dụng quản lý nhà nước về CTR lại được chuyển sang Sở Xây dựng. Vì vậy, ở mỗi địa phương, tác dụng quản lý CTR được giao cho những đơn vị không giống nhau.

Nguồn vốn đầu tư cho hành động BVMT khá phổ biến (được trích từ nguồn ngân sách nhà nước hàng tháng, nguồn thu từ phí BVMT và phí vệ sinh môi trường), song mức chi cho tác động này lại thấp.

dù rằng hàng tuần, các cơ quản quản lý về BVMT từ cấp Trung ương đến địa phương đều công sở thanh, kiểm tra tình hình tuân thủ điều khoản điều khoản BVMT nói chung và công tác quản lý CTR nói riêng, nhưng không nhiều vi phạm lớn liên quan đến hành động này bị phát hiện.

Để tăng cao các biện pháp quản lý giám sát nghiêm ngặt CTR, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 2005 theo hướng luật pháp chi tiết tác dụng, nhiệm vụ của các công sở tham gia công tác quản lý CTR từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý CTR hoặc ban hành một nghị định mới về quản lý chất thải ngay sau khi Luật BVMT sửa đổi được thông qua, tăng cao vai trò của các doanh nghiệp nhập cuộc quản lý CTR.

Quan tâm đầu tư về nguồn lực tài chính, trang thiết bị và nhân lực cho các DN đảm nghĩa vụ vụ thu gom và xử lý CTR. Việc quy hoạch và lựa chọn các khoa học xử lý CTR phải ưa thích với điều kiện địa phương. Theo đó, cần tiến tới quy hoạch khu quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước, đồng thời dùng các khoa học xử lý hiện đại, an ninh, ưa thích.

Ngoài việc tăng ý thức trong việc tuân thủ các lao lý về BVMT, các DN chế tạo công nghiệp cần đầu tư thay đổi công nghệ; giảm thiểu tiêu dùng các hóa chất độc hại trong từng quá trình sản xuất.

Thêm vào đó, các DN cũng cần tăng lên tránh, tái tiêu dùng, tái chế chất thải bằng cách giảm thiểu tối đa nguyên liệu đầu vào; tăng cao áp dụng cung ứng sạch hơn; nâng cao quản lý nội vi, kiểm soát giai đoạn, cải tiến trang thiết bị để tránh thất thoát nguyên vật liệu.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm