Mức lợi nhuận trước thuế 828 tỷ đồng giúp ACB hoàn thành một nửa kế hoạch lợi nhuận năm nay.
ACB vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng 828 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2015, đạt trên 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
“Đây là kết quả khá khả quan trong bối cảnh áp lực tăng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay và tăng trưởng kinh tế chậm lại”, đại diện ACB chia sẻ.

Về quy mô tổng tài sản, dư nợ và huy động tăng trưởng lần lượt ở mức 10%, 16% và 9%. Ngân hàng này tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với tỷ lệ an toàn vốn tổng và vốn cấp một lần lượt ở mức 13% và 8,4%. Bảng cân đối kế toán duy trì khả năng thanh khoản cao với tỷ lệ dư nợ trên tổng tiền gửi 77%.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn tăng 13%, dựa trên nền tảng doanh thu tăng trưởng 8%, trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 19% và thu nhập từ phí tăng 26%.

ACB đạt kết quả khả quan trong 6 tháng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25% với năm trước, nằm trong kế hoạch đã đề ra của ngân hàng dựa trên nền tảng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng liên tục được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,32% xuống còn 1,23% và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp. Tỷ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm 0,3% từ 3,1% xuống còn 2,8%.

Đại diện ngân hàng này chia sẻ thêm, nhà băng đã có những tiến triển và kết quả tốt, nhiều vấn đề đã được giải quyết, việc thu nợ các tài sản tồn đọng bám sát theo kế hoạch của ngân hàng cũng như theo phê duyệt Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn cho giai đoạn 2016-2018.

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc ACB nhận xét, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, ACB có những kết quả kinh doanh khả quan. Ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện bám sát kế hoạch đã đề ra và nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.
Xem Thêm: lãi suất vay thế chấp ngân hàng 2018
Xem Thêm: dich vu dao no ngan hang
Xem Thêm: Vay mua xe o to tra gop

Chủ đề cùng chuyên mục: