Trong những ngày vừa mới đây, toàn cầu đồng hồ lại bắt đầu trở thành sôi nổi sở hữu những kiểu dáng mới của Rolex. Như thông lệ, đáng lẽ Rolex đã giới thiệu các loại đồng hồ mới từ tháng 3 tại hội...